Privaatsus

Internetipoodi www. javer.ee haldab OÜ Marino
Karusselli 9-2, Pärnu 80015
reg. 14381649
a/a EE212200221068223653

Teie turvalisuse tagamine on Marino OÜ jaoks oluline.
Konfidentsiaalsuse kokkulepe info kohta milliseid kasutaja andmeid on võimalik veebilehel viibimise ajal saada ja kuidas neid kasutatakse.
Teie personaalset infot väljastab OÜ Marino ainult oma agentidele või kulleritele, kes on kohustatud kasutama seda seaduslikul viisil vastavalt konfidetsiaalsus kokkuleppele teile kauba kättetoimetamiseks. Lisaks võib OÜ Marino edastada teie isiklikku infot vastavatele instansidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- vüi muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevalt OÜ Marino õiguste kaitseks.

Teie andmete turvalisuse tagamiseks rakendab OÜ Marino kõiki võimalikke tehnilisi ja muid meetmeid, et kaistaTeie isiklikku info kadumist, kuritarvitamist ja muul viisil ebaseaduslikult kasutamist. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa krüpteeritud andmevahetust, kaupmees sisestatud kaardi andmeid ei näe.